โรงพยาบาลยันฮี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

454 ถ. จรัญสนิทวงศ์ แขวง บางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

เบอร์โทรศัพท์

02-879-0300

ค่าห้องเดี่ยว

5040 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลศิครินทร์

5100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวชธานี

6650 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนวมินทร์ 9

3630 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพระราม 2

-
ดูข้อมูล ➜