โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

369 หมู่ที่ 13 ถ. พหลโยธิน ตำบล นางแล อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57100

เบอร์โทรศัพท์

052-051-800

ค่าห้องเดี่ยว

3950 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเทพปัญญา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

3450 บาท
ดูข้อมูล ➜