ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

อาคาร โอพีดี ศรีพัฒน์ ตําบล ถนนศิริมังคลาจารย์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200

เบอร์โทรศัพท์

053-936-900-1

ค่าห้องเดี่ยว

3300 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลพะเยาราม

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเขลางค์นครราม

2300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜