โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

316/1 ถนน เชียงใหม่-ลำพูน ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์

052-011-999

ค่าห้องเดี่ยว

2200 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลลานนา

2630 บาท
ดูข้อมูล ➜