โรงพยาบาลพะเยาราม

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

660 ท่าวังทอง อำเภอ เมืองพะเยา พะเยา 56000

เบอร์โทรศัพท์

054-411-111

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเทพปัญญา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลน่าน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

-
ดูข้อมูล ➜