โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

186, อ, 2 ถ. ช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์

053-819-333-40

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

3450 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเขลางค์นครราม

2300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

3120 บาท
ดูข้อมูล ➜