โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

หมู่ที่ 6 88/8-9 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์

052-089-888

ค่าห้องเดี่ยว

5400 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลพะเยาราม

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลลานนา

2630 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

3120 บาท
ดูข้อมูล ➜