โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

888 ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 53000

เบอร์โทรศัพท์

055-409-000

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลแมคคอร์มิค

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

3950 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์แม่สาย

-
ดูข้อมูล ➜

ศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜