โรงพยาบาลแพร่ราม

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

12 ยันตรกิจโกศล 1 ตำบล ทุ่งกวาว อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์

054-522-911-3

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเขลางค์นครราม

2300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่เมโมเรียล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพะเยาราม

-
ดูข้อมูล ➜