โรงพยาบาลเขลางค์นครราม

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

79/12 ถ. พหลโยธิน ตำบล สวนดอก อำเภอเมืองลำปาง ลำปาง 52100

เบอร์โทรศัพท์

054-225-100

ค่าห้องเดี่ยว

2300 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

3600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลลานนา

2630 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

3120 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเทพปัญญา

-
ดูข้อมูล ➜