โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

111/5 หมู่ที่ 13 ถนน เอเชีย 1 ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

เบอร์โทรศัพท์

052-051-800

ค่าห้องเดี่ยว

3600 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

1650 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเทพปัญญา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

-
ดูข้อมูล ➜