โรงพยาบาลหริภุญชัยเมโมเรียล

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

หมู่ที่ 4 109-111 ตำบล บ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000

เบอร์โทรศัพท์

053 581 600

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

ศูนย์การแพทย์ ม.แม่ฟ้าหลวง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเชียงใหม่เมดิคอลเซ็นเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์

3600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

5400 บาท
ดูข้อมูล ➜