โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

157/16-19 ถนน เชียงใหม่-ฮอด ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100

เบอร์โทรศัพท์

053-200-002

ค่าห้องเดี่ยว

3450 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลน่าน

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

3950 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพะเยาราม

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜