โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

123 ม.1 ตำบล รอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย เชียงราย 57000

เบอร์โทรศัพท์

053-719-719

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ

3450 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลลานนา

2630 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเทพปัญญา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

-
ดูข้อมูล ➜