โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

7 ถนน ยันตรกิจโกศล ตำบล ในเวียง อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000

เบอร์โทรศัพท์

054-511-494

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

3120 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลลานนา

2630 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่

5400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพิษณุเวชอุตรดิตถ์

-
ดูข้อมูล ➜