โรงพยาบาลเทพปัญญา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

99 หมู่ที่ 5 ถนน เชียงใหม่-ลำปาง ตำบล ฟ้าฮ่าม อำเภอ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์

053-852-590

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลพะเยาราม

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค

1650 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเขลางค์นครราม

2300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

-
ดูข้อมูล ➜