โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

5/1 ถนนมิตรภาพ ตำบลหนองส่าหร่าย อำเภอปากช่อง นครราชสีมา 30130

เบอร์โทรศัพท์

044-316-611-5

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสกลนคร

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมืองเลยราม

2260 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

-
ดูข้อมูล ➜