โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

12 ซอย วิจารณ์รังสรรค์ ตำบล หนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู 39000

เบอร์โทรศัพท์

042-312-344-6

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลราชพฤกษ์

3290 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลขอนแก่นราม

3070 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

-
ดูข้อมูล ➜