โรงพยาบาล ม.เทคโนโลยีสุรนารี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

111 หมู่ที่ 6 ถนน มหาวิทยาลัย ตำบล สุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

044-376-555

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลขอนแก่นราม

3070 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรักษ์สกล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

2700 บาท
ดูข้อมูล ➜