โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

89 ถนน เลี่ยงเมือง ตำบล กาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

043-811-757

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมืองเลยราม

2260 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสกลนคร

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหนองคาย

-
ดูข้อมูล ➜