โรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

123 หมู่ที่ 16 ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002

เบอร์โทรศัพท์

043-232-700

ค่าห้องเดี่ยว

1200 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลชัยภูมิราม

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาล บัวใหญ่

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสกลนคร

-
ดูข้อมูล ➜