โรงพยาบาลเอกอุดร

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

555/5 ถ. โพศรี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี อุดรธานี 41000

เบอร์โทรศัพท์

042-342-555

ค่าห้องเดี่ยว

3130 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเมืองเลยราม

2260 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

-
ดูข้อมูล ➜