โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

166 ถ. ปัทมานนท์ ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

043-515-191

ค่าห้องเดี่ยว

1500 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลชัยภูมิราม

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกอุดร

3130 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล

-
ดูข้อมูล ➜