โรงพยาบาลเมืองเลยราม

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

546 Naan Sub-District ตำบล นาอาน อำเภอ เมืองเลย เลย 42000

เบอร์โทรศัพท์

042-870-000

ค่าห้องเดี่ยว

2260 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาล ริมลิฟวิ่ง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุรีเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์อินเตอร์

-
ดูข้อมูล ➜