โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

139 ถ. พลแพน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

045-243-222

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลขอนแก่นราม

3070 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

1200 บาท
ดูข้อมูล ➜