โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

888 หมู่ 16 ถนนมลิวรรณ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

043-042-888

ค่าห้องเดี่ยว

3800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสกลนคร

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

3720 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุรีเวช

-
ดูข้อมูล ➜