โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

160 164 ถนน วิทยะธำรงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร ยโสธร 35000

เบอร์โทรศัพท์

045-711-356

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลธีรวัฒน์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหนองคาย

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสกลนคร

-
ดูข้อมูล ➜