โรงพยาบาล สูงเนิน

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

280 ถนน มิตรสัมพันธ์ ตำบล สูงเนิน อำเภอสูงเนิน นครราชสีมา 30170

เบอร์โทรศัพท์

044-286-422-3

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชัยภูมิราม

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์หนองคาย

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

3720 บาท
ดูข้อมูล ➜