โรงพยาบาลราชพฤกษ์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

456 หมู่ที่ 14 ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000

เบอร์โทรศัพท์

043-237-555

ค่าห้องเดี่ยว

3290 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

2700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

3720 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

-
ดูข้อมูล ➜