โรงพยาบาลธีรวัฒน์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

269/3 ถนนธนะผล อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000

เบอร์โทรศัพท์

043-840-444

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

3950 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนายแพทย์หาญ

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

3540 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาล ป.แพทย์ 1

-
ดูข้อมูล ➜