โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

1159/4 Prajak Sillapakhom ตำบลในเมือง อำเภอ เมืองหนองคาย หนองคาย 43000

เบอร์โทรศัพท์

042-465-201-8

ค่าห้องเดี่ยว

3720 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร

3540 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมะเร็งชีวามิตรา

-
ดูข้อมูล ➜