โรงพยาบาลราชเวช อุบลราชธานี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

999 ถ. ชยางกูร ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 34000

เบอร์โทรศัพท์

045-958-888

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

-

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสกลนคร

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชนบุรีรัมย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุรีเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜