โรงพยาบาลจุรีเวช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

368 ถ. แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

043-518-019-26

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

2700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลร้อยเอ็ดธนบุรี

1500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาล ศูนย์หัวใจสิริกิติ์

1200 บาท
ดูข้อมูล ➜