โรงพยาบาลจุรีเวช

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

368 ถ. แจ้งสนิท ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 45000

เบอร์โทรศัพท์

043-518-019-26

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมืองเลยราม

2260 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลขอนแก่นราม

3070 บาท
ดูข้อมูล ➜