โรงพยาบาล ป.แพทย์ 2

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

294 ถนน มหาดไทย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

044-234-999

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลหนองคายวัฒนา

3720 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชัยภูมิราม

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหนองคาย

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกอุดร

3130 บาท
ดูข้อมูล ➜