โรงพยาบาล ริมลิฟวิ่ง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

256 ถนน ราชสีมา-ปักธงชัย ตำบล หนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

044-756-313-8

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสกลนคร

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลกรุงเทพปากช่อง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜