โรงพยาบาลประชารักษ์เวชการ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

872 อุบล ตำบล เมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 33000

เบอร์โทรศัพท์

045-631-313-4

ค่าห้องเดี่ยว

700 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเซนต์เมรี่

2700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธีรวัฒน์

-
ดูข้อมูล ➜