โรงพยาบาลชัยภูมิราม

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 36000

เบอร์โทรศัพท์

044-836-888

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวีระพลการแพทย์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

2700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลหนองคาย

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกอุดร

3130 บาท
ดูข้อมูล ➜