โรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

1308, 9 ถ. มิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30000

เบอร์โทรศัพท์

044-429-999

ค่าห้องเดี่ยว

3950 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลอุบลรักษ์ธนบุรี

2700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาสารคามอินเตอร์เนชั่นแนล

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพริ้นซ์อุบลราชธานี

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลธีรวัฒน์

-
ดูข้อมูล ➜