โรงพยาบาลกรุงเทพตราด

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

ซอย สุขุมวิท อ.เมืองตราด อำเภอเมืองตราด ตราด 23000

เบอร์โทรศัพท์

039-552-777

ค่าห้องเดี่ยว

3850 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลมงกุฏระยอง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศรีระยอง

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 304 อินเตอร์

6200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเอกชล

-
ดูข้อมูล ➜