โรงพยาบาลศรีระยอง

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

เลขที่ 333/3 หมู่ที่ 4 ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000 ตำบลเชิงเนิน อำเภอ เมืองระยอง ระยอง 21000

เบอร์โทรศัพท์

038-998-555

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ชลเวช

4000 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมดิแคร์ 304

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีราชา

-
ดูข้อมูล ➜