โรงพยาบาลชลลดา

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

อำเภอ บางบัวทอง จังหวัด นนทบุรี ไทย ตำบลโสนลอย อำเภอบางบัวทอง นนทบุรี 11110

เบอร์โทรศัพท์

02-571-7799

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

-

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลราชธานี

4700 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศิครินทร์สมุทรปราการ

3360 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลมหาชัย 1

5100 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

-
ดูข้อมูล ➜