โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

170 บ้านกล้วย เมือง ชัยนาท 17000

เบอร์โทรศัพท์

056-413-017-8

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 (กิ่งแก้ว) แอร์พอร์ต

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางนา 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย

4850 บาท
ดูข้อมูล ➜