โรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

หมู่ที่ 8 123 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

เบอร์โทรศัพท์

02-363-2000

ค่าห้องเดี่ยว

4050 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลรวมแพทย์สุโขทัย

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

3750 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปากน้ำ

3800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค

-
ดูข้อมูล ➜