โรงพยาบาลเบญจรมย์

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

116 ตำบล ป่าตาล อำเภอเมืองลพบุรี ลพบุรี 15000

เบอร์โทรศัพท์

036-412-160

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

-

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง

4750 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมชัยประชารักษ์

2500 บาท
ดูข้อมูล ➜