โรงพยาบาลแพทย์รังสิต

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

733345 ถ. พหลโยธิน ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา ปทุมธานี 12130

เบอร์โทรศัพท์

02-998-9999

ค่าห้องเดี่ยว

4800 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลศุภมิตรเสนา

3300 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลแม่และเด็กแพทย์รังสิต

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางปะกอกสมุทรปราการ

3500 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลสำโรง

5070 บาท
ดูข้อมูล ➜