โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

ต 35/2 หมู่ที่ 12, ทางคู่ขนาน ถนนบางนา-ตราด ตำบล บางแก้ว อำเภอบางพลี สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์

02-316-0026-42

ค่าห้องเดี่ยว

3750 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลบ้านแพ้ว ( องค์การมหาชน )

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

2200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเทพากร

2800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด

3440 บาท
ดูข้อมูล ➜