โรงพยาบาลบางนา 2

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540

เบอร์โทรศัพท์

02-740-1800-6

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลการูญเวชอยุธยา

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

1600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลอนันต์พัฒนา 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเบญจรมย์

-
ดูข้อมูล ➜