โรงพยาบาลมิตรเมโมเรียลสระบุรี

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

9/1 ถ. มิตรภาพ ตำบล ปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี สระบุรี 18000

เบอร์โทรศัพท์

036-218-900-11

ค่าห้องเดี่ยว

-

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลเพชรรัตน์เพชรบูรณ์

2650 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางนา 5

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลพัฒนเวช

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค

-
ดูข้อมูล ➜