โรงพยาบาลพิษณุเวชพิจิตร

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

2 158 ถนนศรีมาลา ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร พิจิตร 66000

เบอร์โทรศัพท์

056-612-096

ค่าห้องเดี่ยว

2200 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

-
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ

1600 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลบางนา 2

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลรวมแพทย์พิษณุโลก

-
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณ

1900 บาท
ดูข้อมูล ➜