โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

173 25 มกรา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์

034-270-080-5

ค่าห้องเดี่ยว

4900 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลวิภาราม สมุทรสาคร

3400 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลการุญเวชปทุมธานี

5200 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ รัตนาธิเบศร์

4800 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลชลลดา

-
ดูข้อมูล ➜