โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม

สามารถใช้สิทธิ์ได้ ไม่ต้องสำรองจ่าย (หมายเหตุ : อัตราค่าห้องพักผู้ป่วยอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าบริการของแต่ละโรงพยาบาล)

ที่อยู่โรงพยาบาล

173 25 มกรา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม นครปฐม 73000

เบอร์โทรศัพท์

034-270-080-5

ค่าห้องเดี่ยว

4900 บาท

IPD(บริการผู้ป่วยใน)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

OPD(บริการผู้ป่วยนอก)

ลูกค้าโตเกียวมารีน Fax Claim (ไม่ต้องสำรองจ่าย)

MED.Center(ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

MED.Center
โรงพยาบาลไกล้เคียง

โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ

3750 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเวิลด์ เมดิคอล เซ็นเตอร์

6950 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลศุภมิตรสุพรรณ

1900 บาท
ดูข้อมูล ➜

โรงพยาบาลเมืองสมุทร ปู่เจ้าฯ

3800 บาท
ดูข้อมูล ➜